Konferencja ISKO 2014

Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (ISKO) zaprasza

 

XIII Międzynarodową  Konferencję (ISKO 2014)

Kraków, Polska,

19-22 maja 2014.

Tematem konferencji będzie:

Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa WZiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z International Society for Knowledge Organization (ISKO) organizuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 19-22 maja 2014 roku międzynarodową konferencję poświęcona organizacji wiedzy w różnych krajach, dyscyplinach i dziedzinach działalności praktycznej.

Takie konferencje są organizowane przez ISKO co dwa lata w różnych krajach na świecie. Polska jest organizatorem takiej konferencji po raz pierwszy. Przewidujemy, że w tej konferencji weźmie udział 120-150 wybitnych przedstawicieli nauki z różnych krajów, przede wszystkim z Europy, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Azji, Afryki, w tym m.in. Japonii, Indii, Singapuru. Oczekujemy, że z racji 25-lecia ISKO zostaną podjęte również tematy dotyczące kierunków rozwoju oraz dalszych perspektyw działania tej międzynarodowej organizacji a także jej rozwoju w poszczególnych krajach.

Zasadniczym celem konferencji jest wytyczenie dalszych kierunków badań i rozwoju tej dyscypliny zwanej organizacją wiedzy. Będzie to więc kolejna okazja do zaprezentowania dorobku w tej dziedzinie, ale też i do ich rozwinięcia  i zainspirowania nowych przedsięwzięć.


Tematyka konferencji:

 • Epistemologia organizacji wiedzy.
 • Organizacja informacji i wiedzy w e-społeczeństwie.
 • Reprezentacja wiedzy.
 • Aspekty tworzenia i zarządzania w organizacji wiedzy (z akcentem na organizację wiedzy).
 • Klasyfikacje, taksonomie i kategoryzacje wiedzy.
 • Tezaurusy, sieci semantyczne i ontologie.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby systemów inteligentnych.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby systemów decyzyjnych.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby odkrywania wiedzy w bazach danych.
 • Modelowanie w sieciach semantycznych. Organizacja danych sieciowych.
 • Indeksowanie i wyszukiwanie informacji w środowisku multimedialnym.
 • Organizacja informacji nieustrukturyzowanej.
 • Multimedia w organizacji wiedzy.
 • Indeksowanie w sieci i indeksowanie społeczne.
 • Organizacja wiedzy a potrzeby użytkowników.
 • Automatyczne indeksowanie i kategoryzacja.
 • Historia organizacji wiedzy i ISKO.
 • Organizacja wiedzy w przyszłości.


Współorganizator:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt:
Sekretarz konferencji – Dr. Magdalena Wójcik
E-mail: isko2014@uj.edu.pl
Koordynator ISKO w Polsce – Prof.  dr hab. Wiesław Babik
E-mail: w.babik@uj.edu.pl
 

Podziękowania

Strona konferencji wykonana na podstawie projektu Dominiki Strzelec, Aleksandry Sierki i Magdaleny Zych. Projekt powstał w ramach zajęć "Projekty profesjonalne" w IINiB UJ. Dziękujemy.

Podziękowania dla Anny Wojnar z Biura Promocji UJ za udostępnienie zdjęć Uniwersytetu.