Terminy

  • 30 listopad 2013 - Przedłużony termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów wystąpień  i propozycji posterów.
  • 22 grudzień 2013 – Informacja o akceptacji abstraktów i posterów.
  • 31 styczeń 2014 – Termin nadsyłania ostatecznych wersji artykułów w formacie gotowym do druku.
  • 31 styczeń 2014 – Upływa I termin dokonywania opłaty konferencyjnej.
  • 15 kwiecień 2014 – Upływa II termin dokonywania opłaty konferencyjnej.
  • 19 maj 2014 – Rozpoczęcie konferencji.