Opłaty

Drugi termin (od 1 lutego – 15 kwietnia, 2014)
200 Euro - członkowie ISKO
240 Euro – pozostali uczestnicy

Cennik dla uczestników z Polski, wnoszących opłatę w złotówkach:

Drugi termin (od 1 lutego – 15 kwietnia, 2014)
850 zł - członkowie ISKO
1000 zł – pozostali uczestnicy

Prosimy o wnoszenie opłaty konferencyjnej (autorów - po otrzymaniu informacji o przyjęciu ich abstraktu) na rachunek bankowy:
 

Nazwa banku: PEKAO S.A. O / Kraków

Numer konta bankowego: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

IBAN: PL 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

KOD SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: Konferencja ISKO + imię i nazwisko uczestnika

Nazwa odbiorcy: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (IINiB)

Adres odbiorcy: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków