Kontakt

 

Koordynator ISKO w Polsce
Przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji

Prof.  dr hab. Wiesław Babik
E-mail: w.babik@uj.edu.pl
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr hab. Remigiusz Sapa
E-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl

Sekretarz konferencji

Dr Magdalena Wójcik
E-mail: isko2014@uj.edu.pl