Komitety

Komitet Naukowy:

 • Clement Arsenault, University of Montreal, Canada
 • Ashok Y. Asundi, Bangalore, India
 • Wiesław Babik, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 • Kathryn La Barre, University of Illinois, Urbana Champaign, USA
 • Bożenna Bojar, Warsaw University, Poland
 • Michael Buckland, University of California, Berkeley, USA
 • Ingetraut Dahlberg, Bad König, Germany
 • Vera Dodebei, Federal University of the State of Rio de Janeiro, Brazil
 • Rahmatollah Fattahi, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
 • Claudio Gnoli, University of Pavia, Italy
 • Rebecca Green, OCLC Dublin, OH,USA
 • Jose Augusto Guimaraes, Sao Paolo State University – UNESP, Marilia, Brazil
 • Agnes Hajdu Barat, University of Szeged, Hungary
 • Birger R. Hjørland, Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark
 • Michele Hudon, University of Montreal, Canada
 • Hemalata Iyer, University at Albany, State University of New York, USA
 • Peter Jaenecke, Germany
 • Keiichi Kawamura, Dokkyo Medical University, Japan
 • Christopher Khoo Soo Guan, Nanyang Technological University, Singapore
 • Barbara H. Kwasnik, Syracuse University, USA
 • Maria Lopez-Huertas, University of Granada, Spain
 • Devika P. Madali, DRTC, Indian Statistical Institute, Bangalore, India
 • Widad Mustafa El Hadi, University of Lille 3, France
 • Krystyna Matusik, University of Denver, USA
 • Mieczysław Muraszkiewicz, Warsaw University of Technology, Poland
 • A. Neelameghan, Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, India
 • Peter Ohly, ISKO, GESIS: Leibnitz Institute for the Social Sciences, Bonn, Germany
 • Vivien Petras, Humboldt University, Berlin, Germany
 • A.R.D. Prasad, Documentation Research and Training Centre, Bangalore, India
 • K.S. Raghavan, Indian Statistical Institute, Bangalore, India
 • Blanca Rodriguez Bravo, University of Leon, Spain
 • Sidhom Sahbi, Maghreb, Lorraine University & LORIA, France
 • Rosa San Segundo, University of Madrid Carlos III, Spain
 • Aida Slavic, UDC Consortium, The Hague, Netherlands
 • Richard P. Smiraglia, University of Wisconsin, Milwaukee, USA
 • Dagobert Soergel, University of Buffalo, USA
 • Barbara Sosińska-Kalata, Warsaw University, Poland
 • Renato Rocha Sousa, School of Applied Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil
 • Jela Steinerova, Komensky University, Bratislava, Slovakia
 • Rick Szostak, University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Joseph Tennis, University of Washington, Seattle, USA
 • Karsten Weber, University of Applied Sciences, Regensburg, Germany
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Warsaw University, Poland
 • Marcia Zeng Lei, Kent State University, USA
 • Maja Žumer, University of Ljubljana, SloveniaKomitet Organizacyjny

 • Dr hab. Remigiusz Sapa – Przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Prof. dr hab. Wiesław Babik – Przewodniczący komitetu naukowego
 • Dr Magdalena Wójcik – Sekretarz konferencji
 • Dr Agnieszka Korycińska-Huras
 • Dr Monika Krakowska
 • Dr hab. Hanna Batorowska – Przewodnicząca sesji posterowej
 • Mgr Patrycja Hrabiec
 • Mgr Katarzyna Leśkiewicz – opieka nad stroną www

Podziękowania

Strona konferencji wykonana na podstawie projektu Dominiki Strzelec, Aleksandry Sierki i Magdaleny Zych. Projekt powstał w ramach zajęć "Projekty profesjonalne" w IINiB UJ. Dziękujemy.

Podziękowania dla Anny Wojnar z Biura Promocji UJ za udostępnienie zdjęć Uniwersytetu.