Wytyczne dla autorów

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do sekretarza konferencji (isko2014@uj.edu.pl).
Abstrakty artykułów i posterów powinny liczyć 350-550 słów i zawierać cel pracy, metody, wyniki oraz indywidualny wkład autora.
Abstrakty będą rozpatrywane przez Międzynarodowy Komitet Naukowy. Ocena będzie bazować na następujących kryteriach:

  • zgodność z tematyką konferencji,
  • wartość naukowa,
  • oryginalność,
  • metodologia,
  • język.

Gotowe teksty do publikacji powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów

Plik zawierający wytyczne.

 

Informacje o posterach

Posters should be vertically oriented and should not be larger than A1 size (594 x 841 mm). They should contain the names of the authors, their affiliations and the main title at the top. We suggest using a few short headings and some graphics to deliver the main message.

Some posters have been already accepted by the Organizing Committee. In such cases the authors are supposed to deliver the posters on the first day of the Conference directly to the registration desk.
Furthermore, the Organizing Committee did not accept a few paper proposals and proposed that their authors could prepare posters instead. In such cases, if the authors decide to prepare posters, they should send the message to Conference Secretary till 31 January 2014 and then deliver the posters on the first day of the Conference directly to the registration desk.
The abstracts describing posters, as well as the posters themselves, will not be published in the Conference proceedings.